TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain (1050/2018) mukainen Mikkelin Teatterin asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 6.3.2020.
Mikkelin Teatterin tietosuoja lyhyesti

Keräämme henkilötietoja, kun henkilö asioi myyntikanavissamme tai verkko- tai mobiilipalvelussamme. Tietoja käsitellään, kun ostetaan tapahtumalippuja, tilataan uutiskirje, osallistutaan markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen, annetaan palautetta tai ollaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Käsittelemme tietoja palvelujemme toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä tarjotessamme asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää. Kerättyjen tietojen käsittely auttaa meitä analysoimaan asiakkaidemme mieltymyksiä ja toiveita.

Mikkelin Teatterin tuotteet ja palvelut on tyypillisesti tarkoitettu kaikelle yleisölle. Mikkelin Teatteri ei kuitenkaan tietoisesti kerää henkilötietoja alle 15-vuotiaista lapsista ilman heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta.

1. Rekisterinpitäjä

Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11, 50100 Mikkeli
info@mikkelinteatteri.fi
Y-tunnus: 0207212-0

2. Yhteyshenkilö

Jaana Aholainen
050 330 6496‬
jaana.aholainen@mikkelinteatteri.fi

3. Rekisterin nimi

Mikkelin Teatterin asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Mikkelin Teatterin asiakasrekisteri on perustettu teatterin ja sen yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden hoitamista, kehittämistä ja markkinointia varten. Rekisterin tietoja käytetään muun muassa palveluiden toteuttamiseen kuten asiakasviestintään sekä lippujen toimittamiseen ja laskutukseen. Asiakasviestinnässä hyödynnämme sähköistä asiakasrekisteriä, jonka avulla voimme ilmoittaa tapahtumia koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Tietoja voidaan käyttää myös analysointi- ja tilastointitarkoituksissa sekä markkinatutkimuksissa. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Teatterilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelo voi olla esimerkiksi postitustarroja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Organisaatio ja asema
Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
Asiakastunnus
Varausnumero
Henkilön antama palauteteksti, katsojakommentti, kilpailuvastaus, viesti tai palvelupyyntö
IP-osoite
Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
Asiakassuhdetta koskevat tiedot
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
Muut henkilön antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään suoraan, internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla tai palvelujen käytön yhteydessä. Tietoja saadaan myös rekisterinkäsittelijän ja yhteistyökumppaneiden syöttäminä, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mikkelin Teatteri ei luovuta tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n jäsen valtioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalain vaatimuksia.

9. Tietojen säilyttämisaika

Teatteri säilyttää asiakasrekisterin tietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tietosuojalain mukaisesti.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin käyttöoikeudet on rajattu Mikkelin Teatterin sisällä henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Mikkelin Teatterin tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia tai salasanoja.

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Mikkelin Teatterin käytössä, paitsi teatterin käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Teatterin tai sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Mikäli fuusioidumme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. Evästeet ja selailun seuranta

Mikkelin Teatteri voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Mikkelin Teatterin ulkopuolisia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin. Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Mikkelin Teatteri / Tietosuoja
Savilahdenkatu 11
50100 Mikkeli

tai

Sähköpostilla
info@mikkelinteatteri.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Savilahdenkatu 11, 50100 Mikkeli.

Mikkelin Teatterilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä teatterille kirjallisesti yllä olevin tavoin.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palveluidemme käytön. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevin tavoin.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse info@mikkelinteatteri.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä Mikkelin Teatterille kirjallisesti yllä olevin tavoin.

16. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattuina. Rekisteriin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivilla, joille rekisterinpitäjä on myöntänyt oikeuden ja joille se on heidän työtehtäviensä hoitamiseksi tarpeen. Mikkelin Teatteri edellyttää kaikilta manuaalisia tai sähköisiä tietoja käsitteleviltä sitoutumista tietojen salassapitoon. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

17. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.